Dostosowanie bramy do otworu nietypowego

WARIANT 1:

Brama dopasowana do otworu garażowego:

Brama idealnie dopasowana do otworu garażowego. Wymiar zamówieniowy bramy = wymiar otworu garażowego.

 

WARIANT 2:

Wymiar otworu garażowego węższy od wymiaru zamówieniowego bramy:

 

Istnieje możliwość zamontowania szerszej bramy do mniejszego otworu garażowego. Konieczne jest wtedy sprawdzenie, czy wielkość prawego i lewego węgarka (przestrzeni bocznych RS i LS - patrz strona 12) jest odpowiednio duża, aby zmieścić i schować nadmiar bramy. Przykład powyżej przedstawia sytuację, gdzie szerokość otworu garażowego wynosi 2600 mm, a szerokość zamontowanej bramy 2750 mm.

 

WARIANT 3:

Wymiar otworu garażowego szerszy od wymiaru zamówieniowego bramy:

 

Istnieje możliwość zamontowania węższej bramy do większego otworu garażowego. Konieczne jest wtedy zmniejszenie szerokości otworu garażowego przy użyciu np. materiałów ocieplających. Przykład powyżej przedstawia sytuację, gdzie szerokość otworu garażowego wynosi 2600 mm, a szerokość bramy 2500 mm. Po zastosowaniu ocieplenia o szerokości 50 mm z obydwu stron otrzymujemy szerokość otworu garażowego 2500 mm. Przy zastosowaniu materiałów ocieplających (np. styropian) grubość ocieplenia może wynosić maksymalnie 40 - 50 mm na każdą stronę bramy. Grubsze warstwy uniemożliwią montaż bramy.

 

WARIANT 4 i 5:

Wymiar otworu garażowego wyższy lub niższy od wymiaru zamontowanej bramy:

 

Istnieje możliwość zamontowania typowej bramy do niższego lub wyższego otworu garażowego. Podobnie jak z szerokością otworu garażowego konieczne jest wtedy zmniejszenie jego wysokości przy użyciu np. materiałów ocieplających, lub schowanie nadmiaru bramy za nadprożem. Wariant 4 przedstawia sytuację, gdzie wysokość otworu garażowego wynosi 2175 mm, a wysokość bramy 2125 mm. Po zastosowaniu ocieplenia o wysokości na przykład 50 mm otrzymujemy typową wysokość otworu garażowego 2125 mm. 
Wariant 5 przedstawia sytuację, w której wysokość otworu garażowego wynosi 2050 mm, a wysokość bramy 2125 mm. Wymagana wysokość nadproża w takiej sytuacji wynosić powinna minimum 225 mm.