Wymiarowanie

 W razie wątpliwości prosimy o przesłanie niniejszego rysunku wraz z podanymi wymiarami.

 

Planując zakup bramy garażowej należy precyzyjnie sprawdzić rzeczywiste wymiary:

 

W - szerokość otworu garażowego

H - wysokość otworu garażowego

RS - prawy węgarek (przestrzeń boczna) - minimum 110 mm

LS - lewy węgarek (przestrzeń boczna) - minimum 110 mm

HR - nadproże

D - głębokość garażu

 

UWAGA: 

szerokość zamówieniowa bramy = szerokość otworu wjazdowego do garażu (W)

wysokość zamówieniowa bramy = wysokość otworu wjazdowego do garażu (H)

 

UWAGA:

Pomiary muszą być dokonane dla wykończonych ścian i podłóg.
 
UWAGA:
Należy sprawdzić czy w obrębie planowanej bramy istnieją przeszkody uniemożliwiające montaż lub jej niezakłóconą pracę (np. belki podsufitowe, rury, okna, drzwi otwierane do wnętrza garażu)
 
UWAGA:
Konfigurując bramę garażową producent dokonuje wyboru typu prowadnic oraz układu zrównoważenia:
- wybór układu zrównoważenia zależny jest od wymiarów i wagi bramy
- wybór prowadnic oraz umiejscowienia układu zrównoważenia zależny jest od wysokości nadproża